2017 > 03

Under dem senaste veckorna har det arbetats för att förbereda för sprängning, arbetet kommer pågå 1-2 veckor till innan sprängingen sker!

Läs hela inlägget »