Historia SlåttX

Våren 2013 efter 2 års letande hittade ägaren Lars Wallberg passande mark för att etablera ett område med upplagsytor. Då togs också första kontakten med markägare och hösten 2013 blev affären klar och Slåtta industriområde började växa fram. Bygglov söktes direkt för 2 upplagsytor och kommunen startade att planlägga hela området som en industritomt.

Våren 2014 beviljades de 2 byggloven och Slåtta industriområde klassades som en industritomt. Under sommaren samma år började vi avtäcka för byggandet av upplagsytorna, vi sprängde också första salvan för dessa. På hösten 2014 gjordes sedan slutjusteringen och asfalteringen av upplagsytorna som ett energibolag inväntade att få hyra och dem är också kvar än idag. I september så anställdes också Poppen Algotsson som platschef på indutriområdet Slåtta.

Våren 2015 byggdes planerna ut ytterligare p.g.a en entreprenörs uppställning av asfaltsverk för beläggning av Trafikverkets vägar. Även en ny väg byggdes in till området, där man även senare under hösten började renoveringen av vågstugan och färdigställande av våganläggningen.

I början av 2016 så grävdes värme och elektriciteten in till våganläggningen, samt förälängdes den nya vägen in till området dit ett slamkompostering och bergtag planerades att växa fram. Under våren 2016 söktes tillstånd för dessa båda projekten och som beviljades under sommaren 2016, efter tillstånden beviljats började dessa projekt att byggas direkt. Sedan under hösten så färdigställdes slamkomposteringen och ytterligare upplagsytor asfalterades på grund av att efterfrågan växte från kunder.

I början av 2017 börjades sedan avtäckningen av bergtaget för att börja produktionen av bergmaterial under sommaren.