Historia Slåttx AB

Efter två års letande hittade ägaren Lars Wallberg våren 2013 passande mark för att etablera ett område med upplagsytor. Då togs också första kontakten med markägare och hösten 2013 blev affären klar och Slåtta industriområde började växa fram. Bygglov söktes direkt för två upplagsytor och kommunen startade planläggningen av hela området som en industritomt.

Våren 2014 beviljades de två byggloven och Slåtta industriområde klassades som en industritomt. Under sommaren samma år började vi avtäcka för byggandet av upplagsytorna, vi sprängde också första salvan för dessa. På hösten 2014 gjordes sedan slutjusteringen och asfalteringen av upplagsytorna som ett energibolag inväntade att få hyra och de är kvar än idag. I september anställdes Poppen Algotsson som platschef på Slåtta indutriområde.

Våren 2015 byggdes planerna ut ytterligare p g a att en entreprenör ville ställa upp sitt asfaltsverk där för tillverkning av asfalt till beläggning av Trafikverkets vägar. En ny väg byggdes in till området där man även senare under hösten började renoveringen av kontorsstugan och färdigställande av våganläggningen.

I början av 2016 så grävdes värme och elektriciteten in till våganläggningen och den nya vägen in till området dit slamkompostering och bergtag planerades att växa fram förlängdes. Under våren 2016 söktes tillstånd för dessa båda projekten och de beviljades under sommaren 2016 och projekten påbörjades direkt. Under hösten så färdigställdes slamkomposteringen och ytterligare upplagsytor asfalterades då efterfrågan från kunder ökade.

I början av 2017 påbörjades avtäckningen av bergtaget för att börja produktionen av bergmaterial under sommaren.