Entreprenadarbeten

Vi utför markarbeten på anläggningssidan till såväl den privata som offentliga marknaden. Slåttx entreprenadverksamhet innebär att vi schaktar, planerar, lastar, lossar och transporterar oavsett om det rör sig om kortare eller längre uppdrag så har vi underentreprenörer som har maskiner för att lösa uppdraget.

loading...

Här ser vi några av de arbeten som utförts i SlåttX regi.