Materialförsäljning

Bergmaterial

I vår bergtäkt på Slåtta industriområde i Alfta har vi ett stort antal materialsorter till försäljning, dessa olika material är berg, grus och morän. Vissa av dessa produkter kräver CE-märkning och den kvalitén upperätthåller Slåttx.
Många av våra kunder som köper material från Slåtta industriområde har egna vågbrickor och kan på det viset hämta material dygnet runt oavsett om området är bemannat eller inte då lastmaskin alltid finns tillgänglig att använda för egen lastning.
Mer information om våra berg- och moräntäkter hittar du här: Slåtta och Harsa. Men vi har även tillgång till fler täkter inom koncernen. Du kan se dem på Wallbergs hemsida.
 

Övrig försäljning

Vi har också försäljning av vägtrummor, dräneringsrör, avloppsrör, saltsand, anläggningsjord, oljegrus och sommarvägsalt.

Användning av vågen

Hur går vägningen till?
1. Håll upp vågkortet framför läsaren på stolpen
2. Välj uppdrag

​​​​​​- Hämta
- Lämna
- Lämna & hämta
3. Acceptera
4. Kör av vågen
5. Utför uppdragen som du valt
6. Kör på vågen
7. Dra kortet
8. Välj kund
9. Välj material
10. Acceptera och ta kvittot
11.Bommen öppnas, kör ut
 
loading...

Beställ vågbricka