Slåtta berg- och moräntäkt

Vi har ett stort antal materialsorteringar till försäljning.

Täkten är certifierad enligt 2+ för att producera följande material:
0/32 till Väg enligt SS-EN 13242
0/16 till Asfalt enligt SS-EN 13043
0/4 till Asfalt enligt SS-EN 13043
4/8 till Asfalt enligt SS-EN 13043
8/11till Asfalt enligt SS-EN 13043
8/16 till Asfalt enligt SS-EN 13043
16/22 till Asfalt enligt SS-EN 13043

Även sorteringar som inte är certifierade finns. 
Vi säljer även anläggningsjord.
Transport kan ordnas vid behov.

Behöver ni material? Ring 0651-176 20
loading...